Preskoči

Oslobodi potencijal Cloud-a uz pomoć inovativne tehnologije. I ubrzaj rast svog biznisa, odmah.

Usvajanje Cloud-a utabava put za maksimiziranje produktivnosti i rasta. Vaša vizija će postati stvarnost, na jedan moćan način.

Strategija hiper tehnologije

Do 2024, 80% kompanija bez uvedenog Cloud-a će trošiti više 20-50%.

Fuzijom agilnosti, kombinacije različitih funkcija i tehnološke ekspertize, stvaramo novi, hibridni IT metod kojim transformišemo kompanije u spretne, fleksibilne i sigurne digitalne lidere.

Prebacite svoje poslovanje na Cloud i funkcionišite kao jedna celina, sa Microsoft, Google i AWS ekspertizom.

Mi upravljamo Cloudom uz pomoć:

  • FinOps i operativnih modela
  • Modernizacijom i „lift and shift“ aplikacijom za migraciju
  • Automatizacijom i biznis proces optimizacijom
  • DevOps-om
  • Inteligencijom vodjenom podacima
  • Cloud projektnim menadžmentom
"Lift and Shift" metodologija

Mi vas vodimo tamo gde želite, ali brže

Naš pristup se zasniva na 4 koraka. Svaki od njih je podjednako važan.

Stvaranje okruženja

Dizajn okruženja koje je zasnovano na vrednostima očekivanih rezultata.

Stvaranje održivog i pametnog radnog okruženja

Pravljenje temelja

Postavite temelj za brzi i siguran prelazak na Cloud na osnovu izbora odgovarajuće infrastukture za vaše potrebe.

Distribuirani Cloud

Modernizujte i ubrzajte se

Ubrzajte poslovanje i povećajte njegovu agilnost tako što ćete restruktuirati arhitekturu, aplikacije i podatke na Cloud-u.

Google Cloud od sada i u Srbiji

Poslujte uz optimizaciju

Usvojite novi način poslovanja koji podstiče vaš informativni sistem do najviših visina održivosti i performansi.

O nama

Priče o uspehu Pretvorite ideje koje obećavaju u moćnu realnost. Pogledajte naše priče o uspehu.

Creating a sustainable and smart office environment

Achieving a healthy and productive office environment.

SEDE Veolia achieves unprecedented efficiency with AWS cloud and IOT

Immediate results ensuring operational staff save time on daily tasks.

Leveraging enhanced security for better health care web services

Introducing the most advanced security standards employed for access management.

Carrefour connects with more customers using Tech for people

Implementing & testing a virtual wine advice assistant with partner Devoteam G Cloud.

Progressive management through Apigee API

Uncovering new possibilities of the Apigee API management platform.

Vesti i saznanja Inovativna tehnologija je uvek u pokretu. Budite u toku sa digitalnim dešavanjima.

Kontaktirajte nas Raspoloženi smo za razgovor o inovativnoj tehnologiji i o tome šta je potrebno za stvaranje odličnih rezultata. Kako svako putovanje počinje planom, hajde da razgovaramo o vašem planu danas.