Preskoči

Povećanje produktivnosti uz MuleSoft RPA Bot

Šta je RPA?

RPA označava automatizaciju robotskog procesa, softversku tehnologiju koja kombinuje robotiku i automatizaciju radi obavljanja repetitivnih zadataka. Povećanje produktivnosti uz pomoć MuleSoft-ovog RPA robota je jednostavno kao što je instrukcija mašini da izvrši zadatke. Ako postoji logičan korak za izvršenje, MuleSoft-ov RPA robot ga može replicirati.

RPA imitira i minimizira aktivnost čoveka u izvršavanju zadatka unutar procesa. Može obaviti repetitivne zadatke brže, tačnije i bez umora u poređenju sa čovekom, dajući im više produktivnog vremena.

Kako radi RPA?

RPA alati mogu snimiti korisnike dok obavljaju zadatke i generisati skriptu koju robot prati kako bi obavio pomenute zadatke.

RPA skripta imitira klikove, unos podataka, pokrete i opšte radnje koje korisnik obavlja na ekranu. Na primer, neki koraci mogu zahtevati prijavljivanje na različite aplikacije gde je potrebno otvoriti je, prijaviti se na tu aplikaciju, obaviti korake i aktivnosti i zatim izaći.

MuleSoft RPA

MuleSoft RPA je moderna platforma za automatizaciju procesa u preduzećima, pružajući korisnički prijateljske alate bez kodiranja i moćnu robotsku tehnologiju za uspešnu automatizaciju procesa. Svaki projekat automatizacije prolazi kroz ceo RPA životni ciklus.

Anypoint Platforma, platforma za integraciju SOA, SaaS i API-ja, je proširena da uključuje MuleSoft RPA. RPA procesi se mogu pokrenuti direktno iz MuleSoft Composer-a, čime se omogućava potpuna automatizacija od početka do kraja.

Neke od ključnih benefita:

 • Osigurava potpunu automatizaciju u kombinaciji sa MuleSoft API-jima.
 • Omogućava pristup podacima iz starijih sistema bez API-ja.
 • Oslobađa radnu snagu automatskim obavljanjem mnogih manuelnih i repetitivnih zadataka.
 • Omogućava održavanje kontrole nad automatizovanim procesom – centralizovano upravljanje i kontrola.
 • Besprekorna integracija sa MuleSoft API-jima, MuleSoft Composer-om i Salesforce-om.

MuleSoft RPA Usage?

MuleSoft RPA omogućava obavljanje različitih aktivnosti automatizacije:

 • Automatizujte unos podataka i dohvat podataka u legacy i modernim aplikacijama.
 • Izdvajanje podataka iz dokumenata, web stranica, e-pošte, tabela i drugih izvora.
 • Inteligentno prepoznavanje i izdvajanje teksta iz slika i ekrana.
 • Orkestracija složenih višekoraknih i višesistemskih radnih tokova.

Tokom svog rada sa RPA-om, bavio sam se pitanjima vezanim za sektor finansija i bankarstva. Tema istraživanja bila je regulatorno izveštavanje, a naša vizija bila je automatizacija kreiranja izveštaja. Koristili smo RPA za automatizaciju ekstrakcije specifičnih podataka u CSV formatu – izvlačenje podataka iz mnogo većih datoteka na ovaj način.

Na početku, rad s RPA-om bio je izazovan jer je za mene i moje kolege RPA bio neistraženo područje koje se činilo prilično ograničenim. Tokok rada sa RPA-om naišli smo na nekoliko problema vezanih za navedene implementacije, o kojima će više biti u nastavku:

 1. Prijava s dvostepenom verifikacijom

  Nismo uspeli da rešimo ovaj problem i isključili smo dvostepenu verifikaciju. Proces je uključivao korake za prepoznavanje slika i objekata na ekranu, uključujući kliktanje i unos teksta. Stoga je proces bio veoma zahtevan (iskorišćenost procesora bila je 100%).
 2. Iteracija kroz CSV datoteke i dobijanje vrednosti

  Proces je bio složen. Morali smo pročitati celu datoteku da bismo odredili njen broj redova. Zatim smo ponovno pročitali datoteku, ovog puta red po red. Uveli smo separator kako bismo svaki red pretvorili u niz. Nakon toga, dobijali smo dužinu niza koja nam je omogućavala iteraciju kroz njegove sadržaje i dobijanje vrednosti. Ovo je bio dug i komplikovan proces koji je zahtevao puno vremena za obavljanje jednostavnog zadatka. Možemo samo zamisliti koliko bi vremena bilo potrebno za izvođenje složenijih zadataka ili izvlačenje mnogo većih datoteka na ovaj način.
 3. Pokretanje RPA procesa

  Pri korišćenju konfiguracije pokretanja RPA Menadžera sa pozivom planera, naišli smo na problem. Komponenta MuleSoft Composera „Okidač: Na završetku izvršenja RPA procesa u MuleSoft RPA“ ne registruje završetak RPA procesa ako ga pokreće planer – ručne konfiguracije pokretanja funkcionišu normalno. Composer može samo pokrenuti i „probuditi“ pokretne procese, odnosno samo sa pokretnom konfiguracijom pokretanja. Composer ne može „probuditi“ niti upitati zakazanu konfiguraciju pokretanja. Status procesa koji su pokrenuti iz zakazane konfiguracije pokretanja ne može se dobiti pomoću Composera.
 4. Nepouzdano prepoznavanje objekata na ekranu

  Kada su na ekranu bili slični elementi, RPA je često pravio greške u prepoznavanju i postavljao kursor miša na neodgovarajuće pozicije za izvršavanje određenih radnji (klikanje, listanje, unos teksta…). Proces prepoznavanja mogao bi biti pouzdaniji (uvek bi drugačije čitao određene reči).

RPA Lifecycle

Izvor: MuleSoft

U nastavku je dat jednostavan prikaz MuleSoft RPA životnog ciklusa:

Evaluacija omogućava da procenimo da li će određeni proces biti vredan automatizacije.

 • U fazi dizajna možemo projektovati sve korake koji su neophodni kako bismo imali potpunu pokrivenost procesa koji će biti automatizovan.
 • Faza izgradnje je stvaranje radnih tokova i primena logike na korake dizajnirane u prethodnim fazama, kako bi bot mogao da ih razume i izvrši.
 • U fazi testiranja, automatizovani procesi se validiraju radi provere stabilnosti.
 • Jednom kada postanu stabilni, mogu se implementirati u produkciju.

RPA Builder

RPA Builder je razvojno okruženje koje se koristi lokalno i omogućava nam da kreiramo automatizacije tako što definišemo zadatke i korake procesa.

Upotrebom RPA Builder-a možemo:

 • uvesti BPMN (Business Process Model and Notation) dijagram generisan u RPA Manageru,
 • prevlačiti i spuštati operacije iz alatne kutije sa leve strane ili snimiti unos tastature i miša kako bismo specifizirali korake radnje,
 • vršiti lokalno testiranje našeg radnog toka, 
 • kada završimo izgradnju procesa, uploadujemo ga u RPA Manager kako bismo prešli na fazu testiranja.

RPA Builder omogućava sledeće:

 • Preuzimanje i otpremanje automatizovanih resursa u RPA Manager.
 • Dodavanje logike automatizacije procesima
 • Pokretanje lokalnog testiranja za automatizacije

Benefiti RPA-a

 • Efikasnost: RPA je široko prepoznat po svojoj sposobnosti da poveća produktivnost zaposlenih u preduzećima smanjenjem vremena utrošenog na repetitivne zadatke. Prema Gartneru, RPA može uštedeti do 30% ukupnog radnog vremena zaposlenog na puno radno vreme.
 • Tačnost: Automatizacija putem RPA obezbeđuje veću tačnost u zadacima unosa podataka u poređenju sa ručnim izvršavanjem. RPA alati takođe mogu garantovati 100% usklađenost sa industrijskim i organizacionim politikama, minimizirajući greške i poboljšavajući celovitost podataka.
 • Ušteda troškova: Unapređujući produktivnost zaposlenih, RPA omogućava organizacijama da uštede novac. Sa manje vremena utrošenog na repetitivne zadatke, zaposleni mogu da se fokusiraju na vredniji i strateški rad, maksimizirajući svoj učinak u istom vremenskom okviru.
 • Integracija sa legacy tehnologijom: Mnoge organizacije i dalje se oslanjaju na legacy sisteme koji predstavljaju izazove prilikom integracije sa modernim cloud rešenjima. RPA pruža praktičnu ulaznu tačku koristeći korisnički interfejs kako bi se podaci bez problema preneli sa legacy sistema na moderne sisteme i obrnuto, prevazilazeći jaz između zastarelih i savremenih tehnologija.

Izazovi koje donosi RPA

 1. Potreba za zaposlenima: Jedna od kritika RPA i drugih tehnologija automatizacije je njihova potencijalna sposobnost da eliminišu potrebu za ulogama unosa podataka i kancelarijskih poslova, što može uticati na zaposlenost ljudi.

  Potencijalna rešenja:
  – Prerasporediti zaposlene i unaprediti njihove veštine za zadatke veće vrednosti.
  – Naglasiti saradničku automatizaciju kako bi se radilo zajedno sa ljudima.

 2. Ograničenost inteligencije: RPA je ograničen na izvršavanje zadataka na osnovu unapred definisanih skripti kada se koristi kao samostalna tehnologija; ne može učiti i poboljšavati skripte koje izvršava. Kako bi se prevazišao ovaj nedostatak, sledeća generacija AI i inteligentnih alata za automatizaciju se uvodi, sa ciljem da se reši ova slabost RPA uključivanjem naprednih mogućnosti učenja i prilagođavanja.

  Potencijalna rešenja:
  – Usvojiti AI i inteligentne alate za automatizaciju sledeće generacije.
  – Integrisati mašinsko učenje i kognitivne tehnologije u RPA sisteme.

 3. Složenost projekta: Transformacioni RPA projekti često su složeni i zahtevaju značajno vreme kako bi se ostvario povraćaj investicije. Kao rezultat toga, neki RPA projekti ne uspevaju da pruže vrednost pre nego što budu potpuno implementirani i iskorišćeni.

  Potencijalna rešenja:
  – Implementirati RPA postepeno radi bržih rezultata.
  – Uključiti zainteresovane strane, pružiti obuku i efikasno upravljati promenama.

MuleSoft RPA Bot je robustno rešenje za automatizaciju procesa. On nudi automatizaciju od početka do kraja, alate koji su jednostavni za korišćenje i besprekorno se integriše sa MuleSoft API-jima. 

Iako se suočava sa izazovima kao što su zaobilaženje verifikacije i prepoznavanje objekata, prednosti povećanja produktivnosti sa MuleSoft-ovim RPA botom uključuju povećanu efikasnost, tačnost, uštedu troškova i integraciju sa legacy sistemima. 

Usvajanjem MuleSoft RPA, organizacije mogu optimizovati operacije, unaprediti produktivnost i otvoriti put ka digitalnoj transformaciji.

Ako želite da saznate više o ovome, budite slobodni da kontaktirate nekog od naših stručnjaka.