Dodir Devoteam-a!

Rad sa nagrađenim Google Cloud partnerom donosi mnogo više vašem Cloud-u. Uživajte u dodatnoj vrednosti u svakom koraku vašeg Cloud putovanja. Zatražite smernice i podršku u pravo vreme, na pravom mestu.

Namenski centar ekspertize:
Donosi inovacije i izuzetnost u poslovanju

Managed Services Provider Command Center

Customer Success Services

Premium Google Support

Proizvodi namenjeni isključivo našim klijentima, poput „accelerator Flycs-a“ za obradu podataka i analitiku

Najbolje sklopljeni poslovi i ugovori