Dodir Devoteam-a!

Rad sa nagrađenim Cloud inženjerima donosi nenadmašnu stručnost u Cloud putovanju. Otkrijte dodatnu vrednost, uz smernice, podršku i znanje na svakom koraku.

Namenski „center of excellence“:
Donosi inovacije i izuzetnost u poslovanju

Zamislite i analizirajte svoje trenutno tehnološko okruženje i zamislite promene.

Stvarajte i radite pokretanjem besprekornih AWS rešenja prilagođenih vašim potrebama.

Oblikujte i napravite korisnička iskustva u skladu sa vašim poslovanjem i životima vaših korisnika.

Proširite komunikaciju da biste privukli nove korisnike.

Razvijajte se reinženjeringom i povežite timove sa njihovim novim okruženjem.