Intenziviranje digitalnih inovacija uz pomoć Cloud-a

AWS
Google Cloud
Microsoft logo

"White paper" zasnovan na zajedničkom istraživanju Devoteam-a i IDC-a na temu Cloud-a, obavljenom na uzorku od 700 relevantnih IT i biznis činioca sa područja EMEA regiona.

Digital Innovation with Cloud

Cloud je pokretač digitalne transformacije. Važno je da se uvođenje Cloud-a izvede na pravi način u celokupnom preduzeću.

U 2021, na evropskom IaaS Cloud tržištu predviđen je rast od 30.3%, što je više od porasta u uvođenju SaaS-a i PaaS-a zajedno. ​Korišćenje Cloud-a nije poput „korišćenja nečijeg kompjutera“, već zahteva nove tehničke i poslovne veštine, organizacione promene, uvođenje novih poslovnih pozicija, kao i novih poslovnih metoda.

IDC je obavio istraživanje na temu uvodjenja Cloud-a, uključujući odgovarajuću anketu, uz pomoć koje organizacije mogu da utvrde na kome delu puta ka usvajanju Cloud-a se nalaze.

Ova anketa takođe pomaže da se istraže i njihovo mišljenje, potrebe kao i budući izgled Cloud-a potreban u postizanju njihovih poslovnih ciljeva. Istraživanje identifikuje tri faze u kojima se mogu naći organizacije na putu ka uvođenju Cloud-a — Cloud Experimenter, Cloud Optimizer, i Cloud Innovator.

Istraživanje otkriva da organizacije sa više iskustva sa Cloud-om efikasnije upravljaju svojom Cloud infrastrukturom i uspešnije uvode inovacije u odnosu na konkurenciju.

Cloud Assessment