Preskoči

Healthcare Accelerator, inovativno rešenje uz pomoć pametnih uređaja

Godinama unazad rastu očekivanja pacijenata u pogledu kvaliteta i brzine tražene usluge zdravstvene nege. Da li ste ikada razmišljali o rešenju koje bi zadovoljilo promenjene potrebe i očekivanja pacijenata?

Mi jesmo i došli smo do rešenja koje može biti od koristi mnogim korisnicima zdravstvene nege; pa ako želite da saznate više o tome, nastavite da čitate, jer ćemo vam u nastavku predstaviti:

 • Izazove koji su nas motivisali da napravimo ovo rešenje;
 • Način na koje je rešenje implementirano, kao i komponente i tehnologije koje su korišćene tom prilikom;
 • Benefite koje dobijaju healthcare services, doktori i pacijenti.  

Izazov kao motivacija

Izgradnja ovog rešenja podstaknuta je potrebom da se reše neki od vodećih izazova u zdravstvenoj industriji. Shodno tome, u nastavku su prikazani neki od vodećih zdravstvenih izazova:

 • Preveliki broj pacijenata tokom pandemije,
 • Nedostatak jedinstvenog izvora evidencije pacijenata, kao i zabrinutost za privatnost i sigurnost,
 • Prepreke prilikom razmene informacija između lekara/bolnica/privatnih klinika,
 • Nedostatak prihvatanja pametnih uređaja i aplikacija,
 • Nedostatak interaktivnog izveštavanja i vizuelnog prikaza procesa vakcinacije, opšteg zdravlja, dijagnostičkih i kliničkih podataka.

Pored toga, trenutno aktivni program vakcinacije podrazumeva potrebu za efikasnim upravljanjem podacima. Ipak, nedostatak inovativne tehnologije, poput prenosivih uređaja, znači da zdravstveni radnici ne mogu da funkcionišu efikasno koliko bi mogli. Međutim, mogućnost kontakta sa pacijentima na daljinu i bez potrebe za zakazivanjem, povećava komunikaciju između pacijenata i lekara, što znači više podataka prikupljenih za svakog pacijenta, pa samim tim i više pružene zdravstvene nege.

Healthcare Smart uređaj pruža značajne koristi pacijentima sa invaliditetom, onima u post-operativnom procesu nege, pacijentima na rehabilitaciji, kao i mnogim drugima koji imaju određene zdravstvene poteškoće (srčani bolesnici, dijabetičari i sl.), jer uređaj omogućava lako praćenje opšteg zdravstvenog stanja ovih pacijenata. Koristeći Smart uređaj pacijenti mogu da putem aplikacije koja ih obaveštava prate promene svojih vitalnih pokazatelja ili da zakažu pregled kod lekara. Uz Smart uređaj zdravstveni sistem u svom odnosu sa pacijentima doživljava revoluciju, u toku ove nepredvidive pandemije.

Naše rešenje će pomoći medicinskim centrima da svakodnevno prate zdravlje svojih pacijenta putem pametnih uređaja i na taj način učiniti celokupno zdravstveno iskustvo mnogo lakšim, kako lekarima, tako i pacijentima. Takođe, rešenje je posebno korisno za stare osobe, osobe koje su ometene u razvoju, kao i one sa posebnim potrebama.

Koristeći naše rešenje, lekari mogu da prate bitne vitalne pokazatelje, kao što su otkucaji srca i krvni pritisak, i ako primete problem, mogu brzo da obaveste pacijenta koji potom može da zakaže pregled. Na ovaj način se povećava saradnja između doktora i pacijenata. Povrh svega, korišćenje implementiranog rešenja će da rezultuje u smanjenju sastanaka licem u lice, što će da smanji verovatnoću da se pacijent ili osoblje zarazi Covid virusom. Navedene činjenice su od suštinskog značaja kako bi bolnice, ali i lekari, radili sa maksimalnom efikasnošću.

Devoteam rešenje

Naše rešenje za pametne uređaje obuhvata više komponenti koje su implementirane korišćenjem različitih tehnologija, omogućavajući brzo proširenje i modifikaciju implementiranog rešenja. Komponente i tehnologije koje se koriste u okviru rešenja su sledeće:

 • Salesforce se koristi kao Healthcare CRM, pa ga na taj način zdravstveni centri i bolnice koriste za interakciju sa lekarima i pacijentima.
 • Fitbit pametni uređaj (koji se koristi trenutno, ali može da bude i Garmin, Apple, Samsung, itd.) sadrži podatke korisnika kao što su puls, podaci u vezi sa spavanjem, kao i druge zdravstvene metrike.
 • Alexa se koristi kao SMS i Email servis za prenošenje obaveštenja između lekara i pacijenata.
 • Mulesoft  stoji u pozadini svega i predstavlja osnovni sloj integracije koji povezuje sve komponente u jednu celinu, takođe, pokreće sinhronizaciju podataka i osigurava da se obaveštenja usmeravaju do odgovarajućeg pružaoca usluge.
 • Tableau se koristi za vizualizaciju podataka, što je ključno u procesu transformacije sirovih, odnosno neobrađenih podataka u čitljiviji i razumljiviji format.

Kako bismo vam približili kreirano rešenje, vodićemo vas kroz uobičajeno “korisničko putovanje”, kao i sve pozadinske procese koje obuhvata.

Prvi korak u “korisničkom putovanju” jeste proces registracije. Korisnik može da odabere da li želi sam da se registruje ili da ga registruje neko od zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi. U oba slučaja, od pacijenta se traži da dostavi svoje podatke. Pored toga, potrebno je da priloži svoj lični dokument za potvrdu identiteta. Nakon što su podaci provereni i napravljen profil, korisnik dobija mejl da dozvoli pristup svojim uređajima. Na taj način se generiše autentifikacioni kod, koji MuleSoft kasnije koristi da dobije ‘access/refresh’ token i skladišti se za pozivanje Fitbit API-ja kasnije.

Nakon uspešnog procesa registracije, korisnik dobija mejl kojim se potvrđuje da je uspešno registrovan. To znači da MuleSoft može da prima podatke sa korisnikovog pametnog uređaja, a da bi to radio redovno, koristi se komponenta koja se naziva “scheduler” i koja se pokreće u određenom periodu. Podaci koji se prate su vitalni parametri i well-beings. Vitalni parametri su podaci koji se odnose na krvni pritisak ili puls, a well-beings su aktivnosti pacijenta, kao što je plivanje, trčanje, odmaranje i slično. MuleSoft transformiše prikupljene podatke i učitava ih u Salesforce. Kada se desi neka abnormalna promena u zdravstvenim podacima pacijenta, obaveštava se pacijent ili doktor, u zavisnosti koliko je ozbiljan problem.

Poruka, koja može biti poslata preko email-a i/ili SMS-a, obaveštava pacijenta da zakaže termin za pregled u zdravstvenom centru. Poruka se šalje preko Notification API-ja, koji je integrisan sa Alexom, što omogućava slanje masovnih SMS-ova i dobro formatiranih mejlova. Takođe, NHS se koristi za slanje notifikacija.

Predstavljeno rešenje doprineće unapređenju odnosa između zdravstvene industrije i potreba pacijenata, čineći jedinstveno mesto preventivne nege i pružajući kompletan pregled zdravstvenog stanja pacijenata. Shodno tome, težimo smanjenju pritiska na zdravstvene sisteme i unapređnju iskustva koje pacijent dobija korišćenjem ovog uređaja, jednostavnog za upotrebu krajnjim korisnicima. Svedoci smo revolucije u zdravstvenoj industriji i zato je neophodno da tehnologija omogući jednostavnost pristupa i upotrebe podacima.

Povrh svega, doktori imaju kompletnu zdravstvenu sliku svojih pacijenata, koja se sastoji od podataka o dijagnozi, imunizaciji i lekovima koje pacijent koristi, a ti podaci se dobijaju na zahtev. Takođe, kada doktor izabere koje podatke želi, ima mogućnost njihovog filtriranja kako bi dobio najrelevantnije informacije. Mulesoft prikuplja podatke iz različitih izvora. Pored korištenja baze podataka kao izvora, urađena je i integracija sa Cerner zdravstvenim sistemom. Primljene informacije se kasnije transformišu i na zahtev, šalju Salesforce-u, koji ih prezentuje doktoru.

Želimo da istaknemo da smo prilikom izrade rešenja pratili najbolje prakse i za Mulesoft i za Salesforce. Na primer, Salesforce Sandbox se nalazi na Salesforce Health Cloud-u, a takođe, tokom izrade rešenja, pratili smo Mulesoft API-led pristup. Najvažnije, API specifikacija je napravljena prateći HL7 FHIR standarde.

Prednosti

Jedna od najvažnih stvari koje treba imati na umu prilikom razvoja bilo kog rešenja su benefiti koje dobijaju krajnji korisnici, kao i korisničko iskustvo. Naše rešenje ima tri glavne grupe korisnika: healthcare services, doktori i pacijenti. Rešenje je veoma korisno za svaku od tih grupa, a neke od prednosti su navede u nastavku:

Healthcare service:

 • Smanjuje se gužva i nepotrebni kontakti
 • Olakšano zakazivanje termina
 • Manje opterećenje i bolji uslovi za zaposlene
 • Povećana dostupnost same usluge

Doctors:

 • Jednostavan pristup podacima pacijenata
 • Olakšana komunikacija i saradnja sa pacijentima
 • Olakšano praćenje važnih vitalnih funkcija i stanja pacijenta
 • Kompletna istorija pacijenta na jednom mestu

Patients:

 • Brža i kvalitetnija zdravstvena usluga
 • Olakšano zakazivanje termina
 • Povećana dostupnost lekara
 • Brže utvrđivanje zdravstvenog problema

Rešenja namenjena zdravstvenim ustanovama postala su neophodnost u zdravstvenoj industriji; konkretno rešenje olakšava proces registracije pacijentima, doktori imaju jednostavan uvid u istoriju bolesti pacijenata i lako mogu da preduzmu neophodne korake

Zaključak

Svedoci smo da u današnje vreme sve više potrošača traži i očekuje veću vrednost i kvalitet usluge, blagovremenu i pogodnu negu, kao i transparentne informacije, pa smo tako došli do rešenja koje će da poboljša celokupno iskustvo pacijenata i smanji pritisak na healthcare service.Organizacije treba da razmotre prihvatanje ovih promena i da ispune očekivanja svojih pacijenata, u suprotnom, dolaze u rizik da ih izgube od konkurencije.

Konačno, što se tiče implementacije samog rešenja, važno je naglasiti da smo napravili uspešnu integraciju sa Cerner zdravstvenim sistemom, i to uz minimalne izmene, i na taj način smo dokazali da je naše rešenje lako prilagodljivo i da se može integrisati sa bilo kojim zdravstvenim sistemom. Takođe, rešenje je dizajnirano na način da podržava upotrebu bilo kog tipa pametnog uređaja.