Skip to content

Započni svoje Google putovanje! Google Akademija u organizaciji FTN-a i Devoteam-a

Uz mentorsko vođenje međunarodnih eksperata završi svoj diplomski rad i stekni iskustvo rada u timu jedne od Devoteam G Cloud zemalja.

Prijavi se

Započni svoje Google putovanje! Google Akademija u organizaciji FTN-a i Devoteam-a

Izbori se za mesto 1 od 10 najboljih i obezbedi sebi ispunjen i uzbudljiv Googly karijerni put.

Prijavi se

O Google Akademiji Šta da očekujete od Akademije ?

Google Akademija pruža:

Pokretači Google Akademije

Pokretači Google Akademije su Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Google Developer Student Clubs Novi Sad i kompanija Devoteam Srbija.

Osnovna ideja Akademije

Dovođenjem u blisku saradnju privrede i naučnih ustanova obezbeđuje se aktuelnost znanja koje studenti stiču tokom studija. Studentima se pruža mogućnost da tokom i nakon ove Akademije rade na jednoj od vodećih tehnologija u svetu.

Inostrani Google Cloud eksperti 

Tokom Akademije, za vreme trajanja prakse, inostrani mentori radiće sa studentima na razvoju projekta i izradi diplomskog rada.

Zvanični Google sertifikati

Obezbeđivanje zvaničnih Google sertifikata za Digital Cloud Leader i Associate Cloud Engineer, za sve polaznike Akademije.

Posao u Devoteam
G Cloud timu

Najuspešnije polaznike Akademije čeka posao u nekom od internacionalnih Devoteam G Cloud timova.

Zemlje Google Akademije

Zemlje koje učestvuju u programu su Belgija, Nemačka, Norveška, Švedska i UK.

Mesec onboarding-a u inostranstvu

Onboarding u trajanju od mesec dana u jednoj od Dveoteam G Cloud zemalja.

Realokacija

Nakon 2 godine učesnici Akademje imaju mogućnost preseljenja u matičnu zemlju tima.

Tok Google Akademije:

Februar

Prijava do 23. februara u 23:59, slanjem CV-a i motivacionog pisma, na mail srb.hr@devoteam.com, sa naslovom Google Akademija. Rezultati selekcije studenata biće objavljeni 25. februara.

Mart-jun

Trajanje studentske prakse, priprema za sertifikaciju i sertifikacija, izrada projekta i diplomskog rada.

Jun-avgust

Polaganje diplomskog ispita i selekcija 10 najboljih, koji će nastaviti svoj G Cloud karijerni put u kompaniji Devoteam.

Septembar

Zaposlenje i onboarding u tim neke od Devoteam G Cloud zemalja i mesec dana boravka u toj zemlji.

Partneri Akademije

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Budući da je od svih zanimanja za koja se u našoj zemlji mladi obrazuju inženjerstvo i dalje jedno od najtraženijih, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment kroz studijske programe Inženjerstvo informacionih sistema, Inženjerski menadžment, Industrijsko inženjerstvo i Mehatronika, školuje veliki broj studenata koji su na kraju studiranja spremni za početak svojih profesionalnih karijera u kompanijama.

Google Developer Student Clubs University of Novi Sad

Google Developer Student Clubs University of Novi Sad je zvanični projekat koji je pokrenuo Google 2021. godine u saradnji sa core timom, studentima Fakulteta tehničkih nauka, kao i profesorima sa Departmana za industrijsko inżenjerstvo i menadžment. GDSC University of Novi Sad okuplja studente u zajednicu na nivou univerziteta sa ciljem širenja znanja o Google tehnologijama. Članovi kluba imaju priliku da prošire znanje i razviju veštine kroz radionice i predavanja, i steknu vredno vannastavno akademsko iskustvo. Osim učenja o konkretnim alatima i tehnologijama koje je razvio Google, studenti imaju priliku da učestvuju na radu u projektima koji su od značaja za okruženje.

Mentorski tim

Intenacionalni Google Cloud eksperti u ulozi mentora vodiće studente kroz program prakse, Digital Cloud Leader i Associate Cloud Engineer sertifikacije i izradu diplomskog rada. Upoznajte naš mentorski tim.

Oliver Frolovs

Cloud Architect, Devoteam G Cloud UK

Kroz igru i rad sa računarima tokom svog života bavio se razvojem softvera, akademskim istraživanjem i nastavnim radom ali i kao developer dao je značaj doprinos. Ovaj Cloud Architect ima 12 godina iskustva i po prirodi je entuzijasta.

Emil Engfors

Cloud Architect, Devoteam G Cloud Sweden

Profesionalnu karijeru započeo je kao network inženjer, radeći na on-premise mrežnim sistemima. Tokom svoje 9-godišnje karijere bavio se i upravljanjem windows servera na privatnom cloud-u, a trenutno radi na dizajniranju, izgradnji i održavanju Cloud-infrastrukture na GCP, sa ciljem “Terraform all the things”.

Miloš Karanović

Cloud Consultant, Devoteam G Cloud Serbia

Nakon što je pet godina radio u oblasti Oracle middleware, Miloš je napravio veliki iskorak u svojoj karijeri prihvativši  izazov Cloud servisa. Počeo je sa AWS-om, a sada postavlja nove ciljeve radeći u oblasti Terrraform GCP-a.

Devoteam G Cloud Belgium

Devoteam G Cloud Belgium

Poruke mentora Google Akademije:

Alfred Whitehead once said – “Ideas won’t keep. Something must be done about them.” We are system designers and builders. Come learn to build stuff with us.

O mentoru

Oliver Frolovs

Cloud Architect, Devoteam G Cloud UK

Poruke mentora Google Akademije:

John L Beckley once said – “People don’t plan to fail, they fail to plan.” We are infrastructure architects. Come build GCP infrastructure with us using IaC!

O mentoru

Emil Engfors

Cloud Architect, Devoteam G Cloud Sweden

Poruke mentora Google Akademije:

”When nothing goes right, go left.” – Something to keep in mind in the face of adversity. By joining Devoteam you are getting all of the needed support, from colleagues sitting both left and right 🙂 Working with most recent technologies, we got projects to make you grow, and never get bored.

O mentoru

Miloš Karanović

Cloud Consultant, Devoteam G Cloud Serbia

Najčešće postavljana pitanja

Kad i gde će se održati praksa?

Praksa se održava od marta do juna, u prostorijama FTN-a i kancelarijama Devoteam Srbija, dok će komunikacija sa mentorima biti online.

Ko može da se prijavi?

Akademija je namenjena studentima FTN-a, završne godine studiranja, sa IT studijskih programa.

Koji su kriterijumi selekcije studenata?

Selekcija kandidata će se obaviti na osnovu sadržaja motivacionog pisma kao i prikazanog uspeha u dosadašnjem studiranju. Ova dva kriterijuma će se podjednako ceniti i vrednovati.

Koliko studenata će dobiti posao u Devoteam-u?

Najboljih 10 polaznika Akademije dobiće posao u Devoteam-u.

Na kom jeziku se održava Akademija?

Zvaničan jezik Akademije je engleski, budući da su mentori iz UK, Švedske, Belgije i Srbije.

Šta je potrebno za pohađanje Akademije?

Dovoljan je laptop koji koristite tokom studiranja.

Da li se onboarding održava online ili ofline?

Ukoliko Covid mere dozvole, planirano je fizičko prisustvo tokom onboardinga, bez obzira na zemlju odakle je vaš tim.

U kojoj zemlji ću raditi posle potpisivanja ugovora o zaposlenju?

Nakon onboarding-a u određenoj zemlji, novozaposleni se vraća u Srbiju i nastavlja da radi u okviru internacionalnog tima te zemlje. Nakon isteka 2 godine uspešnog rada u Devoteam Srbija postoji mogućnost trajnog preseljenja u matičnu zemlju tima u okviru kog zaposleni radi.

Da li je potrebno predznanje o Google tehnologiji?

Ne, dovoljno je prethodno stečeno znanje tokom studiranja.

Da li imaš još pitanja za nas?

Odaberi temu “Google Academy” i odgovor će uskoro stići na tvoj mail.

Required field
Required field
Required field
Required field
Required field
Required field