Preskoči

Pomoć AWS-a sistemu prepoznavanja lica

U ovom blogu saznaćete:

  • Kakve su potrebe za prepoznavanjem lica danas?
  • Da li demo projekat developera Bogdana Markovića može rešiti neke od zahtevih izazova u oblasti prepoznavanja lica?
  • Da li je potreban neki poseban hardver i softver?
  • Kom tipu korisnika ovo rešenje može biti interesantno?

Kakve su danas potrebe za prepoznavanjem lica (facial recognition)?

Prepoznavanje lica jedna je od najintrigantnijih biometrijskih tehnologija. Zbog svog neinvazivnog pristupa postaje sve popularnija u kompanijama ali i u modernim gradovima.

Budući da prepoznavanje lica prvenstveno zavisi od digitalne slike, nije iznenađujuće to što su kamere sve bolje i bolje, a oblast face recognition-a postaje sve popularnija. Takođe,, povećanje procesorske snage u poslednjih 10 godina omogućava upotrebu alata koji su ranije deklarisani kao skupi ili nezamislivi.

“Danas, kada imamo toliko mnogo opcija za obradu podataka više se ne postavlja pitanje da li je nešto izvodljivo, već koju platfomu i arhitekturu koristiti za konkretan scenario.”, Bogdan Marković, Integration Consultant

Da li demo projekat developera Bogdana Markovića može rešiti neke od zahtevih izazova u oblasti prepoznavanja lica?

Bogdan-Markovic

Ovaj projekat zamišljen je kao demo projekat, sa ciljem da prikaže da prepoznavanje lica može biti prilično lako realizovano i efikasno u pogledu troškova, uz kombinaciju on-prem hardvera, i infrastrukture i softvera baziranim na cloud-u

Da li je potreban neki poseban hardver i softver?

“Budući da je sve više poslovnih subjekata, kao i javnih preduzeća, opremljeno sa IP sigurnosnim kamerama, na pamet mi je pala ideja da bi mnogi od ovih korisnika od već dostupne infrastrukture i uz relativno trošak obrade podataka na cloud-u, mogli implementirati potpuno prilagodljiv i skalabilan face recognition. Najmodernije IP sigurnosne kamere već su opremljene sa SOCs, dovoljno “pametnim” da u realnom vremenu izvrši prepoznavanje lica, ali ovakve kamere tek se pojavljuju na tržištu i još uvek su prilično skupe.

Takođe, sistemi su “zaključani” – ne dozvoljavaju upotrebu kamera drugih proizvođača. Sistemi kao ovi, zaključani, i ne nude mnogo kastimizacije, niti pružaju podatke koje bi kasnije, primera radi, neko treće lice moglo iskoristiti u analitičke svrhe. 

Kada se u priču uključi cloud, prepoznavanje lica postaje vrlo jednostavno. Umesto da se radi prepoznavanje lica unapred, gde je potreban unapred definisan i specifičan hardver i softver, umesto toga, radi se pomoću usluge AWS Recognition koja je bez servera i skalabilna za prilagođavanje većim ili manjim preprekama.

AWS Rekognition service već ima API-je za prepoznavanje lica u realnom vremenu, koristeći kao izvor AWS Video Stream. Jedino usko grlo ovog setup-a je internet konekcija obzirom da se video materijal šalje u AWS, odakle se prosleđuju u AWS Video Stream, a potom dalje u obradu do AWS Recognition-a.

AWS Recognition može istovremeno raditi prepoznavanje lica i upoređivanje istih sa licima iz unapred predefinisane baze lica. Rezultati (Output) ovog servisa mogu da se šalju u AWS Kinesis Data Stream, a odatle, obrađeni i filtrirani pomoću AWS Lambda funkcije i eventualno trajno skladišteni u bazi podataka kao što je AWS DynamoDB, dostupni su za korišćenje nekom trećem licu.

Rezultati AWS Recognition-a ne sadrže isčene slike ili prepoznata i neprepoznata lica, već sadrže metapodatke o prikupljenim informacijama. Output-i sadrže koordinate lica i procenat poklapanja konkretnog lika sa nekim od lica iz baze lica. 

Dakle, ukoliko je neka slika zaista potrebna ona se može kasnije generisati kombinovanjem radne verzije podataka iz Kinesis Video Stream-a i finalnih podataka iz baze DynamoDB.

Ovo takođe omogućava kreiranje slika prema zadatom filteru samo kad je to potrebno, na taj način štedeći prostor na cloud-u.

Posmatrano putem dijagrama, sistem je prilično modularan i prilagodljiv, pa  odgovara različitim potrebama i scenarijima, lako se može skalirati tako da jednostavno obrađuje podatke sa koliko god kamera je potrebno.”, zaključio je Bogdan Marković, Integration Consultant u Devoteam Srbija.

Kom tipu korisnika ovo rešenje može biti interesantno?

Kada se sve uzme u obzir, ovaj model arhitekture može se smatrati interesantnim u situacijama kada je potrebno da sistem prepoznavanja lica bude skalabilan i finansijski isplativ.  

Primera radi, pravne službe mogle bi imati veliki benefit od ovakvog sistema, budući da mnogi gradovi već koriste neophodnu infrastrukturu (kamere i internet konekciju).

Izmeštanje obrade podataka na cloud kao što je AWS ne treba razmatrati samo u pomenutim scenarijima, budući da  uz skalabilna i isplativa rešenja obezbeđuje i visok nivo sigurnosti podataka.

AWS podržava više sigurnosnih standarda i sertifikata nego ostali ponuđači, uključujući PCI-DSS, HIPAA/HITECH, FedRAMP, GDPR, FIPS 140-2, i NIST 800-171, pomažući da se zadovolje zahtevi usklađenosti za gotovo svaku regulatornu agenciju širom sveta.

Ukoliko ste zainteresovani za još informacija o Cloud tehnologijama – posetite našu stranicu namenjenu Cloud-u.

Ukoliko želite da postanete deo našeg tima, sledite donji link i pridržite nam se!