Preskoči

Integracije u svetu oko nas

Salesforce

Šta su integracije u IT-ju?  

Većina nas je verovatno čula za ovaj termin, ali koje je njegovo pravo značenje?
Najjednostavnije posmatrajući, integracije su proces uklapanja dva ili više elemenata u jednu celinu. U poslovnom svetu, pod integracijama se često podrazumeva softver ili sistem integracija, koji omogućava da više sistema funkcioniše kao jedan.

U suštini, integracije omogućavaju deljenje informacija kroz povezane sisteme. Krajnji cilj integracija je da omogući različitim podsistemima međusobnu saradnju tako da podaci koje sadrže postanu deo većeg, sveobuhvatnog sistema, koji, u idealnom slučaju, brzo i lako razmenjuje podatke. Ovo često zahteva od kompanija da osmisle arhitekturu ili strukturu aplikacija tako da mogu da kombinuju novi ili postojeći hardver, softver i ostale kanale komunikacija. Integraciona rešenja mogu se pojaviti u različitim oblicima, nezavisno od industrije, dokle god postoji više sistema, aplikacija, uređaja ili baza podataka koje treba povezati.

Koji su benefiti integracija?  

Neke od glavnih prednosti integrisanih sistema su: 

 • Smanjenje troškova 
 • Optimizacija procesa poslovanja  
 • Pristup podacima u realnom vremenu
 • Nove metode upotrebe novonastalih podataka  
 • Poboljšana skalabilnost i još mnogo toga  

Finansijska ušteda je, bez dileme, među najatraktivnijim benefitima koje donose sistemi integracija. Smanjenje opštih i ostalih troškova povezivanjem sistema u jedinstvenu platformu, kada je to moguće, i povezivanje platformi koje će ostati kakve jesu, rezultat je prilagođene strategije sistema integracija. Proces nadogradnje (poboljšanja) tehnologije je neizbežan – stari softver možda neće obrađivati podatke na isti način kao novi sistem, te će novi servis možda morati biti povezan; takođe, stari sistem možda uopšte ne može da podrži funkcionalnost. Ipak, zamena sistema je skupa. Integracija omogućava niže troškove stvarajući centralni “tunel” kroz koji stari i novi sistem mogu da komuniciraju, koristeći postojeću infrastrukturu i postepeno dodajući nove funkcionalnosti i rastući u skladu sa potrebama.

Benefit koji sledi odmah nakon finansijske uštede je optimizacija efikasnosti procesa i pojednostavljenje operacija. Takođe, uz to ide i veća agilnost u poslovanju i pametnije donošenje poslovnih odluka, budući da se, uz integracije, evaluacija radi na osnovu tačnih podataka u realnom vremenu.

Potpuno integrisan sistem otvara vrata novim mogućnostima za sakupljanje podataka. Više podataka znači i više metrike i analize, što implicira unapređenja, poboljšanja i druge pozitivne promene. Najmodernije strategije sistema integracija zahtevaju skladištenje zasnovano na cloud-u, cloud-računarstvo i ostale cloud-resurse. Skalabilnost je važan deo ovog koncepta, iz finansijske ali i iz starteške perspektive.

Takođe, bitno je da klijenti mogu da pristupe i zahtevaju potrebne informacije u bilo kom trenutku. Ukoliko nemaju brzo i pozitivno iskustvo sa vebsajtom ili integrisanim poslovnim sistemom, najverovatnije je da neće biti stalni kupci.

Krajnji cilj integracija je da omogući različitim podsistemima međusobnu saradnju tako da, podaci koje sadrže, postanu deo većeg, sveobuhvatnog sistema, koji, u idealnom slučaju, brzo i lako razmenjuje podatke.

Primeri iz realnog života  

CRM – sistemi za odnos sa klijentima

Jedan od najčešćih primera je CRM (customer relationship management). Kompanije teže da integrišu svoje CRM sisteme sa ostalim komponentama poslovanja kako bi pojednostavile procese marketinga i prodaje, organizujući i ažurirajući podatke klijenata, a sve u cilju proširenja odnosa sa klijentom i povećanja rasta i prihoda. Glavni cilj integracije CRM sistema sa ostalim, manjim sistemima, je smanjenje manuelnog unosa podataka i ušteda vremena zaposlenih kroz uklanjanje nekih redundantnih i nepotrebnih svakodnevnih zadataka. Primera radi, kompanije će integrisati svoj vebsajt sa svojim softverom za automatizaciju marketinga kako bi se informacije o klijentu našle odmah u CRM sistemu. Bilo koja aktivnost potencijalnog klijenta na sajtu se može zabeležiti i novi podatak se može automatski kreirati u CRM sistemu. Najpoznatiji CRM sistem na svetu je Salesforce,  platforma sa više rešenja zasnovana na cloud-u, gde su skladištene aplikacije kojima kupci mogu da pristupe online.  Bez obzira da li je potrebna promocija servisa, prodaja proizvoda ili organizacija zajednice, Salesforce pomaže pri praćenju podataka i interakciji klijenata i korisnika tako da ništa ne promakne.

Finansije 

Prevare predstavljaju ogroman problem u finansijama. Ukoliko su svi podaci integrisani, banke, mobilni operateri i ostale kompanije mogu da identifikuju, eliminišu i preduprede obmane. U tom slučaju anomalije i odstupanja u podacima mogu se uočiti  i prevarant često bude uhvaćen pre nego što ošteti i klijenta i kompaniju. S druge strane, ako su podaci fragmentisani, ovakva vrsta rane intervencije nije moguća. Još jedan bitan aspekt je značajan porast potražnje klijenata za digitalnim servisima. Jedan od primera je kako je HSBC, jedna od najvećih bankarskih i finansijskih institucija na svetu, rešila ovo pitanje. Uz pomoć MuleSoft-a izgradili su hiljade API-ja raspoređenih u više okruženja za otključavanje pristupa on-premise sistemima i poboljšanje razvoja cloud-native aplikacija.

Telekomunikacije 

Integrisanje podataka sa, što je više moguće sistema, pruža veći kvalitet korisničkog servisa, što je glavni interes telekomunikacija. Problemi koji proizlaze iz reklamacija korisnika ili lošeg korisničkog iskustva mogu da se identifikuju i koriguju. Konačno, sa više podataka kompanije mogu da tretiraju svoje korisnike kao individue. Jedan od odličnih primera je Tibco. Specijalizovan za tržište medija i telekomunikacija Tibco-ov model omogućava telekomunikacionim i medijskim kompanijama da digitalno transformišu oba sistema – Business Support System (BSS) i Operations Support System (OSS).

Marketing

Budući da integracija pruža dobro organizovane, precizne i tačne podatke, sasvim je jasno zašto je svoju praktičnu primenu našla i u oblasti marketinga. Integrisane marketing kampanje podrazumevaju korišćenje različitih kanala komunikacije, za plasiranje jedne iste poruke. Ta poruka se prilagođava samom kanalu komunikacije, tj. njegovom formatu. Ideja je da se ciljnoj grupi priđe na različitim „mestima“. Najčešće se koristi kombinacija internet oglašavanja, televizije i „outdoor“ oglašavanja.
Odličan primer integrisane marketing kampanje je Coca-Cola-ina kampanja “Podeli kolu sa”, gde je korišćena jedinstvena poruka promovisana putem TV-a, društvenih mreža i u promotivnim aktivnostima na otvorenom. Rezultat ove kompanje je povećana konzumacija Coca-Cola-e za 7% među ciljanom populacijom, što je čini najuspešnijom kampanjom ikada realizovanom u istoriji kompanije.

Zdravstvena zaštita

Za kvalitetnu zdravstvenu negu potrebno je što više podataka o pacijentu. Kada su ti podaci rasuti kroz više sistema, kvalitet nege je narušen. Stoga je integracija podataka o pacijentu u jednu sveobuhvatnu celinu neophodna na svim nivoima zdravstvene zaštite. Kontrola rezultata, troškova i unapređenje zdravstva je moguće ukoliko su zdravstevni podaci objedinjeni.  Jedan od odličnih primera je MuleSoft Accelerator za zdravstvenu zaštitu. Ovo rešenje nudi mogućnost “otključavanja” podataka o pacijentu i kreiranje pregleda svih podataka putem Salesforce Health Cloud-a, brže i jednostavnije nego ranije. Rešenje uključuje unapred izgrađene API-je, konektore, integracione obrasce i propisnu end-to-end referentnu arhitekturu koja pruža demografske informacije o pacijentu i rezultate testiranja na COVID-19 zabeležene elektronski u bilo kom zdravstvenom sistemu  (Electronic Health Record) objedinjujući ih u Health Cloud koristeći HL7 V2 ili FHIR standarde.

Alati koji olakšavaju svakodnevni posao

Mnogi od alata koje koristimo poput email-a ili Google dokumenta u svojoj strukturi sadrže integracije, kako bi automatizovali posao i eliminsali neporebne i redudantne korake. Jedan ovakav primer je Zapier. To je alat koji povezuje aplikacije kako bi deljenje podataka unutar istih bilo moguće. Može da se koristi za Slack, Dropbox, Asana, Gmail i druge. Iako se podaci iz aplikacija čine nepovezanim, Zapier pomaže u izgradnji lanaca konekcija, olakšavajuči na taj način dnevne aktivnosti jedne kompanije.

Ecommerce

U cilju minimallizacije ljudskog faktora i uštede vremena i novca kompanijama, e-commerce koristi integracije i čak prilično zavisi od njih. Neke od najvećih e-commerce integracionih aplikacija su:

 • Integracione mreže (mrežni prolazi) za plaćanje (Payment Gateways Integrations) 
 • Softver za pošiljke (Shipping Software)
 • Softver za podršku klijentima (Customer Support Software)
 • Integracije za e-commerce putem društvenih mreža (Social Media E-Commerce Integrations) i mnoge druge 

Integracione mreže za plaćanje

Da bi pristupio mreži za plaćanje, klijent treba da odabere jedan od moguća dva tipa integracija – integracije koje preusmeravaju ili plaćanje direktno sa sajta. Najpoznatiji primeri su:

 • Paypal  – nudi online plaćanje, fakturisanje ili lično plaćanje
 • Stripe – online API plaćanja koja najbolje odgovaraju visoko tehnološkim kompanijama prilikom B2C transakcija 
 • Square – pruža POS sisteme, online plaćanja i fakturisanja 

Softver za pošiljke

Kada se izvrši online porudžbina nekog proizvoda, tu porudžbinu neophodno je obraditi, preuzeti proizvod, spakovati i poslati kako bi zaista stigla do kupca.  E-commerce integracioni softver za pošiljke pojednostavljuje ovaj proces kroz povezivost i automatizaciju uz obezbeđivanje tačnosti i transparentnosti kako bi korisnici bili zadovoljni.

Neki od najistaknutijih softvera za pošiljke su: Shippo, ShippingEasy, Ordoro, OrderCup, itd.

Softver za podršku klijentima

Prema različitim e-commerce studijama prosečna stopa napuštanja potrošačke korpe je čak 68.81%. Email-ovi koji upozoravaju na ovu aktivnost su vredni pomena, jer istovremeno pokušavaju da ostvare skoro izgubljenu prodaju i vrate kupca dok je još uvek na sajtu, umanjujuči zabrinutost kupaca po pitanju proizvoda, procesa odjavljivanja ili politike vraćanja.
Najpoznatiji live chat softveri za e-commerce su: LiveChat, Tidio, ProProfs, Olark, itd.

Integracije za e-commerce putem društvenih mreža

Najčešće funkcionalnosti e-commerce sajtova danas uključuju integracije društvenih mreža, čiji se pozitivan uticaj na poslovanje ogleda u sledećem:

 • Više posetilaca na sajtu 
 • Povećana privrženost brendu na društvenim mrežama 
 • Proširen domet kompanije
 • Kupcima su pruženi dodatni, pristupačniji kanali za komunikaciju sa brendom

Kupci takođe mogu da podele proizvod sa sajta i da se prijave na mail-ing listu putem društvenih mreža.

Zaključak 

Razvoj integracija velikim delom zasniva se na korisničkim podacima i različita integraciona rešenja nude klijentima platforme koje objedinjuju i upravljaju podacima na najbolji mogući način. Mnogi ljudi misle da će povećana upotreba tehnologije u poslovnim integracijama dovesti do smanjene potrebe za angažovanjem ljudskog faktora. Ali, ako zaista razmislimo, ovakav trend upotrebe integracija pruža više slobodnog vremena za neke ne-tehničke aktivnosti, kao što je lična interakcija sa kupcima i pruža više vremena za značajniji i smisleniji rad.